TUBING

HØYTRYKKS TUBING

MP – HP
 • Koning
 • Gjenging
 • Rørbøying

HØYTRYKKS TUBING SYSTEMER

PANELER

INSTRUMENT TUBING

RELATERTE TJENESTER

TRYKKTESTING

Trykktesting av 

 • Slanger
 • Tubing / Rør
 • Subsea Tools
 • Hydraulikk komponenter
FLUSHING

Flushing av : 

 • Slanger
 • Tubing / Rør
 • Hydraulikk komponenter
 • Hydraulikk systemer