HÅNDPUMPER

700 Bar

Kompakte håndpumper med en liten tank for trykktesting og funksjonstesting av hydrauliske komponenter og systemer med små volum. 

Kan også brukes til operasjon av for eksempel sylindere

TILBEHØR

4/3 VENTIL

Montering direkte på endeplate av håndpumpen

For operasjon av dobbelt virkende hydrauliske sylindere

DIGITALT MANOMETER

1000 bar Digitalt Manometer montert direkte på håndpumpe istedet for Analogt manometer.

Nøyaktighet på 0,4 % F.S

HYDRAULIKK SLANGER

Hydraulikk slange med ønsket trykk tilkobling

USB TRYKK TRANSMITTER

USB Trykk transmitter for å overføre trykkmålinger direkte til PC via USB kabel.

TRYKK TEST SOFTWARE

TRYKK TEST SOFTWARE  for å logge, analysere og lage profesjonelle trykktest sertifikater med logo i PDF format.