TRYKKTESTING

 

 

 

Trykktesting av slanger, rør og tubing

 

 

Trykktesting av Subsea tools

Stabs, Receptacles

Trykktesting av Subsea Assemblies

Testutstyr

Dokumentasjon

Sikkerhet