CPA : Kompakte Trykktest unit’er

Små kompakte og bærbare trykktestunit’er for sikker trykktesting 

 • Opptil 3000 bar
 • Kun 20 kg
 • Panelmonterte ventiler

WPE : Verksted trykktestunit’er

For fast installasjon i verksted for sikker og effektiv trykktesting

 • Opptil 4150 bar
 • Manuelt eller datastyrt operasjon
 • Luftdrevet eller elektrisk drevet

HSB : Kompakt trykktestunit med eget testkammer

For sikker og effektiv trykktesting av slanger og testobjekter i eget testkammer

 • Opptil 3000 bar
 • Luftdrevet 
 • Manuell operasjon

.

HSP : Stor trykktestunit med stort testkammer

For trykktesting av store slanger eller testobjekter i eget testrom

 • Opptil 4150 bar
 • Luftdrevet eller elektrisk drevet
 • Stort testkammer

.