SERVICE AV UTSTYR

 

 

 

Service av Høytrykkspumper

 • Feilsøking
 • Årlig kontroll
 • Forebyggende vedlikehold 
 • Reparasjon

Service av Trykktestsystemer

 • Feilsøking
 • Årlig kontroll
 • Forebyggende vedlikehold 
 • Reparasjon

Service av HPU’er

 • Feilsøking
 • Årlig kontroll
 • Forebyggende vedlikehold 
 • Reparasjon
 • Klargjøring