SERVICE AV UTSTYR

SERVICE AV HØYTRYKKS PUMPER

 • Feilsøking
 • Årlig kontroll
 • Forebyggende vedlikehold
 • Reparasjon

SERVICE AV TRYKK TEST SYSTEMER

 • Feilsøking
 • Årlig Kontroll
 • Forebyggende vedlikehold
 • Reparasjon

SERVICE AV HYDRAULIKK SYSTEMER

 • Feilsøking
 • Årlig Kontroll
 • Forebyggende vedlikehold
 • Reparasjon
 • Klargjøring

SERVICE AV DYNASET UTSTYR

 • Høytrykkspumper
 • Kompressorer
 • Generatorer