TABELL(ER)

KORT BESKRIVELSE

SAE AS4059 er en standard for klassifisering av partikkelforurensning i oljer og væsker. Den er utgitt av SAE ( Society of Automotive Engineers ) Opprinnelig ble den utgitt for bruk i flyindustrien i USA og Canada. AS står for Aerospace Standard.

AS4059 har etterhvert tatt over for NAS1638 som den mest brukte renhetsstandarden i olje-, offshore og subsea industrien i Norge.

Den har hatt flere revisjoner siden standarden ble utgitt. Hver revisjon klassifiseres med en stor bokstav etter standard navnet. Siste revisjon kom i 2020, dvs. SAE AS4059 F.

På samme måte som for NAS1638 så gis det en renhetskode basert på et antall partikler innen en partikkelstørrelse pr. 100 ml i en oljeprøve, der kode 12 er den skitneste klassen mens kode 00 er den reneste.

Resultatene angis ut i fra 2 forskjellige tabeller.

Tabell 1 gir renhetskodene ut fra antall partikler i 5 forskjellige partikkelstørrelsesområder ( 6-14, 14-21, 21-38, 38-70, >70)  og ( 5-15, 15-25, 25-50, 50-100, >100)  Dette er slik som NAS1638 be angitt.

Tabell 2 gir kode utfra det kumulative antallet innenfor 6 forskjellige partikkelstørrelser ( 4, 6, 14, 21, 38, 70 um etter den nye partikkelstørrelses standarden ) og ( 2, 5, 15, 25, 50, 100 etter den gamle partikkelstørrelses standarden ). De forskjellige størrelsene blir gjerne angitt med en stor bokstav.

 

HISTORIKK

Renhetsstandarden SAE AS4059 ble utgitt første gang i 1988.

RELATERTE PRODUKTER

FLUSHING

FILTRERING

FLUSHEUNIT’ER

FILTER UNIT’ER