TABELL

KORT BESKRIVELSE

NAS 1638 er en standard for klassifisering av partikkelforurensning i oljer og væsker.

Det er en gammel standard som ble utgitt første gang i 1964 for å klassifisere renhet i hydraulikk komponenter og systemer i flybransjen i USA.

NAS  står for National Aerospace Standard.

 NAS1638 har vært den mest brukte renhetsstandarden i olje-, offshore og subsea industrien i Norge. Denne har de siste årene mer eller mindre blitt erstattet av SAE AS4059 standarden, selv om NAS 1638 ennå brukes til å klassifisere renhet i hydraulikk komponenter og systemer til petroleums sektoren i Norge.

Det gis en renhetskode basert på et antall partikler innen 5 forskjellige partikkelstørrelses områder pr. 100 ml(  ( 5-15, 15-25, 25-50, 50-100, >100 um ) . 

Renhetskodene varierer mellom 00 som er den reneste og 12 som er den skitneste koden.

Den høyeste koden i de 5 forskjellige partikkelstørrelsesområdet angir renhetsklassen.

HISTORIKK

Renhetsstandarden NAS1638 ble utgitt første gang i 1964.

RELATERTE PRODUKTER

PARTIKKEL TELLERE

Partikkeltellere for mineralbaserte, syntetiske og vannbaserte væsker

  • Inline partikkel teller
  • Bærbare partikkel tellere