LPA3 Bærbar Partikkelteller

Bærbar partikkelteller for online måling av mineralbaserte OG vannbaserte hydraulikkvæsker

  • Touchscreen 
  • Veldig enkel å operere
  • NAS  1638- ISO 4406  – SAE AS4059

ICM4.0 Mini Partikkelteller

Mini partikkelteller for inline måling av både mineralbaserte og vannbaserte hydraulikkvæsker

  • NAS 1638 – ISO 4406 – SAE AS4059
  • Mulighet for vann-i-olje måling 
  • Kan kommunisere trådløst med mobil 

ATEX Partikkelteller

ATEX  partikkelteller for inline måling av både mineral- og vannbaserte væsker

  • ATEX Kategori 3G ( Ex Sone 2 )
  • Mineralbasert og Vannbasert Hydraulikk
  • NAS 1638 – ISO 4406- SAE AS4059

Flaskeprøve adapter

For å ta flaskeprøver med LPA3 Partikkelteller

 

.

TILBEHØR

PRØVEFLASKER

Glass, Plast

PRØVETAKINGS UTSTYR

Vakuum pumpe, Mini-mess prøveuttak