MOODY’S DIAGRAM

KORT BESKRIVELSE

Moody’s diagram brukes til å finne friksjonsfaktoren for flow eller væskestrøm gjennom ulike typer rør og forskjellige dimensjoner.

Ut fra Reynoldstall, samt ruhetsfaktor og tverrsnitts areal vil en få friksjonsfaktoren.

Denne brukes videre til å finne trykkfall i en gitt lengde med rør eller slange.

 

RELATERTE PRODUKTER

FLUSHING

FILTRERING

FLUSHE UNIT’ER

PARTIKKELTELLERE

SERTIFIKAT SOFTWARE