EX-M & EX-T VENTILER

MAGNETVENTIL OPERERT, PILOTOPERERT

ATEX RETNINGSVENTILER

Maks. Trykk :                 opptil 420 bar

Maks. Flow :                   opptil 150 l/min

MAGNETVENTIL OPERERT, PILOTOPERERT

ATEX TRYKKKONTROLL VENTILER

Maks. Trykk :                 opptil 350 bar

Maks. Flow :                   opptil 600 l/min

PILOTOPERERT

ATEX PROPORSJONAL VENTILER

Maks. Trykk :                 opptil 350 bar

Maks. Flow :                   opptil 140 l/min