TABELL

KORT BESKRIVELSE

ISO 4406 er en standard for klassifisering av partikkelforurensning i oljer og væsker. Den er utgitt av ISO ( International Organization of Standardization ) 

ISO4406 er den mest brukte standarden i Europa og mye brukt også i Norge, men ikke like mye brukt som  renhetsstandard i olje-, offshore og subsea der NAS1638 og SAE AS4059 er dominerende.

Det gis renhetskode basert på et antall partikler innen en partikkelstørrelse pr. 1 ml i en oljeprøve, der kode 28 er den skitneste klassen mens kode 1 er den reneste.

Renhet etter ISO4406 blir angitt bestående av 3 koder som angir antallet partikler i 3 forskjellige partikkel størrelses områder ( 4, 6 og 14 um(c) )

HISTORIKK

Renhetsstandarden ISO 4406 ble utgitt første gang i 1987.

RELATERTE PRODUKTER

FLUSHING

FILTRERING

FLUSHE-UNIT’ER

SERTIFIKAT SOFTWARE