TABELL

Legg inn ønsket anslutning i begge ender  i nedtrekksmeny under for å finne ønsket overgang

LenkeTypeAnslutning 1Anslutning 2TrykklasseBeskrivelseArt.nr
1/4″ HP(F) x 1/4″ MP(F), 20kFemale x Female1/4" MP(F) 1/4" HP(F)20.000 psi1/4" MP(F) x 1/4" HP(F) 20KFIT-HP-0143
1/4″ MP(F) x 3/8″ HP(F), 20kFemale x Female1/4" MP(F)3/8" HP(F)20.000 psi1/4" MP(F) x 3/8" HP(F) 20KFIT-HP-0162
1/4″ MP(F) x 9/16″ HP(F), 20kFemale x Female1/4" MP(F) 9/16" HP(F)20.000 psi1/4" MP(F) x 9/16" HP(F) 20KFIT-HP-0146
1/4″ HP(F) x 1/4″ MP(F), 20kFemale x Female1/4" HP(F)1/4" MP(F)20.000 psi1/4" HP(F) x 1/4" MP(F) 20KFIT-HP-0143
3/8″ HP(F) x 1/4″ MP(F), 20kFemale x Female3/8" HP(F)1/4" MP(F)20.000 psi3/8" HP(F) x 1/4" MP(F) 20KFIT-HP-0162
1/4″ HP(F) x 9/16″ MP(F), 20kFemale x Female9/16" HP(F)1/4" MP(F)20.000 psi9/16" HP(F) x 1/4" MP(F) 20KFIT-HP-0146
1/4″ HP(F) x 3/8″ MP(F), 20kFemale x Female1/4" HP(F)3/8" MP(F)20.000 psi1/4" HP(F) x 3/8" MP(F) 20KFIT-HP-0145
3/8″ HP(F) x 3/8″ MP(F), 20kFemale x Female3/8" HP(F)3/8" MP(F)20.000 psi3/8" HP(F) x 3/8" MP(F) 20KFIT-HP-0066
9/16″ HP(F) x 3/8″ MP(F), 20kFemale x Female9/16" HP(F)3/8" MP(F)20.000 psi9/16" HP(F) x 3/8" MP(F) 20KFIT-HP-0148
1/4″ HP(F) x 9/16″ MP(F), 20kFemale x Female1/4" HP(F)9/16" MP(F)20.000 psi1/4" HP(F) x 9/16" MP(F) 20KFIT-HP-0149
3/8″ HP(F) x 9/16″ MP(F), 20kFemale x Female3/8" HP(F)9/16" MP(F)20.000 psi3/8" HP(F) x 9/16" MP(F) 20KFIT-HP-0154
9/16″ HP(F) x 9/16″ MP(F), 20kFemale x Female9/16" HP(F)9/16" MP(F)20.000 psi9/16" HP(F) x 9/16" MP(F) 20KFIT-HP-0151
1/4″ MP(F) x 1/4″ MP(F), 20kFemale x Female1/4" MP(F)1/4" MP(F)20.000 psi1/4" MP(F) x 1/4" MP(F) 20KFIT-HP-0144
3/8″ MP(F) x 1/4″ MP(F), 20kFemale x Female3/8" MP(F)1/4" MP(F)20.000 psi3/8" MP(F) x 1/4" MP(F) 20KFIT-HP-0145
3/8″ MP(F) x 3/8″ MP(F), 20kFemale x Female3/8" MP(F)3/8" MP(F)20.000 psi3/8" MP(F) x 3/8" MP(F) 20KFIT-HP-0157
3/8″ MP(F) x 9/16″ MP(F), 20kFemale x Female3/8" MP(F)9/16" MP(F)20.000 psi3/8" MP(F) x 9/16" MP(F) 20KFIT-HP-0156
1/4″ MP(F) x 9/16″ MP(F), 20kFemale x Female9/16" MP(F) 1/4" MP(F)20.000 psi9/16" MP(F) x 1/4" MP(F) 20KFIT-HP-0158
3/8″ MP(F) x 9/16″ MP(F), 20kFemale x Female9/16" MP(F)3/8" MP(F)20.000 psi9/16" MP(F) x 3/8" MP(F) 20KFIT-HP-0156
9/16″ MP(F) x 9/16″ MP(F), 20kFemale x Female9/16" MP(F) 9/16" MP(F)20.000 psi9/16" MP(F) x 9/16" MP(F) 20KFIT-HP-0159
3/8″ MP(F) x 1/4″ MP(F), 20kFemale x Female1/4" MP(F)3/8" MP(F)20.000 psi1/4" MP(F) x 3/8" MP(F) 20KFIT-HP-0145
3/8″ MP(F) x 9/16″ MP(F), 20kFemale x Female1/4" MP(F)9/16" MP(F)20.0000 psi1/4" MP(F) x 9/16" MP(F) 20KFIT-HP-0146
1/4″ HP(F) x 3/8″ MP(F), 20kFemale x Female3/8" MP(F)1/4" HP(F)20.000 psi3/8" MP(F) x 1/4" HP(F) 20KFIT-HP-0145
3/8″ HP(F) x 3/8″ MP(F), 20kFemale x Female3/8" MP(F)3/8" HP(F)20.000 psi3/8" MP(F) x 3/8" HP(F) 20KFIT-HP-0066
9/16″ HP(F) x 3/8″ MP(F), 20kFemale x Female3/8" MP(F)9/16" HP(F)20.000 psi3/8" MP(F) x 9/16" HP(F) 20KFIT-HP-0148
1/4″ HP(F) x 9/16″ MP(F), 20kFemale x Female9/16" MP(F)1/4" HP(F)20.000 psi9/16" MP(F) x 1/4" HP(F) 20KFIT-HP-0149
3/8″ HP(F) x 9/16″ MP(F), 20kFemale x Female9/16" MP(F)3/8" HP(F)20.000 psi9/16" MP(F) x 3/8" HP(F) 20KFIT-HP-0154
1/4″ HP(F) x 1/4″ HP(F), 60kFemale x Female1/4" HP(F)1/4" HP(F)60.000 psi1/4" HP(F) x 1/4" HP(F) 60KFIT-HP-0158
9/16″ HP(F) x 9/16″ MP(F), 20kFemale x Female9/16" MP(F)9/16" HP(F)20.000 psi9/16" MP(F) x 9/16" HP(F) 20KFIT-HP-0151
1/4″ HP(F) x 3/8″ HP(F), 60kFemale x Female1/4" HP(F)3/8" HP(F)60.000 psi1/4" HP(F) x 3/8" HP(F) 60KFIT-HP-0152
1/4″ HP(F) x 9/16″ HP(F), 60kFemale x Female1/4" HP(F)9/16" HP(F)60.000 psi1/4" HP(F) x 9/16" HP(F) 60KFIT-HP-0161
1/4″ HP(F) x 3/8″ HP(F), 60kFemale-Female3/8" HP(F)1/4" HP(F)60.000 psi3/8" HP(F) x 1/4" HP(F) 60KFIT-HP-0152
3/8″ HP(F) x 3/8″ HP(F), 60kFemale-Female3/8" HP(F)3/8" HP(F)60.000 psi3/8" HP(F) x 3/8" HP(F) 60KFIT-HP-0163
3/8″ HP(F) x 9/16″ HP(F), 60kFemale-Female3/8" HP(F)9/16" HP(F)60.000 psi3/8" HP(F) x 9/16" HP(F) 60KFIT-HP-0160
1/4″ HP(F) x 9/16″ HP(F), 60kFemale-Female9/16" HP(F)1/4" HP(F)60.000 psi9/16" HP(F) x 1/4" HP(F) 60KFIT-HP-0161
3/8″ HP(F) x 9/16″ HP(F), 60kFemale-Female9/16" HP(F)3/8" HP(F)60.000 psi9/16" HP(F) x 3/8" HP(F) 60KFIT-HP-0160
9/16″ HP(F) x 9/16″ HP(F), 60kFemale-Female9/16" HP(F)9/16" HP(F)60.000 psi9/16" HP(F) x 9/16" HP(F) 60KFIT-HP-0155