Flushing

Flushing skiller seg fra filtrering ved at man bruker væske med turbulent strøm til å rengjøre objektet som skal flushes. 

Filtrering rengjør kun selve væsken.

For å oppnå turbulent strøm må man ha en væskestrøm eller væskehastighet som er høy nok.

 

 

Flushing av Rør og Slanger

  • Mineralbaserte hydraulikkoljer
  • Vannbaserte hydraulikkoljer 

 

Flushing av høytrykks tubing systemer

Flushing av subsea paneler

Flusheutstyr

Flushe HPU, Flowmeter, Prøveuttak, Filter, Partikkelteller

Dokumentasjon

Flusherapport, flowmåling, partikkeltelling

NAS, ISO, SAE

Hydraulikkvæsker

Vi flusher alle typer hydraulikkvæsker
  • Mineralbaserte
  • Syntetiske
  • Vannbaserte ( Subsea )
    • Transaqua
    • Oceanic