EX-D & EX-T VENTILER

MAGNETVENTIL OPERERT

ATEX TRYKKKONTROLL VENTILER

Maks. Trykk :                 opptil 350 bar

Maks. Flow :                   opptil 600 l/min

MAGNETVENTIL OPERERT, PILOTOPERERT

ATEX PROPORSJONAL VENTILER

Maks. Trykk :                 opptil 350 bar

Maks. Flow :                   opptil 140 l/min