VPN1-06M(R)

Maks. Trykk :    320 bar

Maks. Flow :      70 l/min

Datablad

VPN2-10M(R)

Maks. Trykk :    350 bar

Maks. Flow :      150 l/min

Datablad

TILBEHØR

HYDRAULISKE BUNNPLATER

Hydrauliske bunnplater ihht ISO4401 med BSPP anslutning i bunn 

For montering av ventilene til slanger og rør